Introduction

The Slovene International Protection Act recognizes two statuses: refugee status (permanent residence permit) and subsidiary protection status (temporary residence permit).

Individuals under international protection have free access to the labour market and do not need a work permit. Beneficiaries of international protection have free access to the labour market 9 months after lodging an asylum application, if a decision has not been received yet and the delay cannot be attributed to the beneficiary of international protection. Persons with a recognized refugee status do not need a work permit and have equal access to the labour market as Slovene nationals. Once granted international protection in Slovenia, beneficiaries of international protection have the right to attend a free-of-charge Slovene language course, as well as a right to financial and social assistance, child benefits, social welfare, public services and integration activities. They can also get their skills, diploma, certificates or trainings recognized at the ENIC-NARIC centre in Slovenia.

 

Over Skills2Work

Het Skills2Work project heeft als doel betere omstandigheden te creeren voor de vroegtijdige en succesvolle arbeidsmarktintegratie van beneficiairies of international protection* door middel van een stabiel ontvangstraamwerk, het verbeteren van de capaciteiten van relevante autoriteiten, intermediairies en werkgevers. Skills2Work faciliteert de vroegtijdige validatie van competenies en vaardigheden gebaseerd op werkervaring, als ook de toegang tot informatie en diensten voor de erkenning van vaardigheden. 

* Om het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te houden, wordt de term "vluchtelingen" gebruikt op deze website om te verwijzen naar alle begunstigden van internationale bescherming (voor zowel vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Geneve als begunstigden van subsidiaire bescherming).

Lees meer

Feedback Formulier


Help ons de website te verbeteren door een minuutje te nemen om de enquête in te vullen.

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close