Introduction

Asylum-seekers are entitled to a work permit six months after making their asylum application, or if their asylum claim has been accepted. The permit is valid until a decision on their claim has been made at the first instance. Asylum-seekers do not have access to the labour market during the application process or following a final negative decision on their claim. If asylum seekers are granted Refugee or Beneficiary of Subsidiary Protection status, they are granted permanent working permits.

A national net of public migration centres, reception mechanisms and integration programs offer services that include basic psychosocial attention, accommodation and meals, labour orientation and information on the different support mechanisms available. There is also the possibility of requesting financial aid for non-academic professional training. Additionally, professionals in these public migration centres may offer orientation and financial aid on official skills validation procedures.

 

Over Skills2Work

Het Skills2Work project heeft als doel betere omstandigheden te creeren voor de vroegtijdige en succesvolle arbeidsmarktintegratie van beneficiairies of international protection* door middel van een stabiel ontvangstraamwerk, het verbeteren van de capaciteiten van relevante autoriteiten, intermediairies en werkgevers. Skills2Work faciliteert de vroegtijdige validatie van competenies en vaardigheden gebaseerd op werkervaring, als ook de toegang tot informatie en diensten voor de erkenning van vaardigheden. 

* Om het zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te houden, wordt de term "vluchtelingen" gebruikt op deze website om te verwijzen naar alle begunstigden van internationale bescherming (voor zowel vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Geneve als begunstigden van subsidiaire bescherming).

Lees meer

Feedback Formulier


Help ons de website te verbeteren door een minuutje te nemen om de enquête in te vullen.

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close