O projekte

Skills2Work

O projekte

FromSkills2Work je digitálna platforma projektu Skills2Work, ktorá poskytuje informácie osobám s udelenou medzinárodnou ochranou, reprezentantom migrantských združení, zamestnávateľom, poskytovateľom služieb a miestnym inštitúciám v 9 krajinách EÚ účastných na projekte: Belgicko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Veľká Británia.

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou* na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a príjmacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.  

Projekt je realizovaný od januára 2016 a pokračuje do decembra 2017. Aktivity projektu sú realizované v 9 členských krajinách EÚ.

Na tejto webovej stránke nájdete viac informácií o Skills2Work.

*Osobe s udelenou medzinárodnou ochranou je štátom priznaný azyl alebo doplnková ochrana.

Kontakt

Ak máte otázky o tejto webovej stránke alebo si prajete viac informácií o projekte Skills2Work, prosím, pošlite e-mail na: NLintegration@iom.int   

Na tejto webovej stránke sa dozviete viaco o Skills2Work a o aktivitách IOM v Holandsku. Pre viac informácií o činnosti IOM vo svete kliknite tu. 

Newsletter Skills2Work (v anglickom jazyku)

          Issue #1, February 2016

          Issue #2, May 2016

          Issue #3, July 2016

          Issue #4, September 2016

          Issue #5, November 2016

          Issue #6, January 2017

          Issue #7, March 2017

Formulár spätnej väzby


Ak nám chcete pomôcť zlepšiť webovú stránku, vyplňte tento dotazník

 
 

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close