Introduction

Asylum-seekers are entitled to a work permit six months after making their asylum application, or if their asylum claim has been accepted. The permit is valid until a decision on their claim has been made at the first instance. Asylum-seekers do not have access to the labour market during the application process or following a final negative decision on their claim. If asylum seekers are granted Refugee or Beneficiary of Subsidiary Protection status, they are granted permanent working permits.

A national net of public migration centres, reception mechanisms and integration programs offer services that include basic psychosocial attention, accommodation and meals, labour orientation and information on the different support mechanisms available. There is also the possibility of requesting financial aid for non-academic professional training. Additionally, professionals in these public migration centres may offer orientation and financial aid on official skills validation procedures.

 

O Skills2Work

Cieľom projektu Skills2Work je podporiť integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou* na trh práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností a kompetencií. To sa dá dosiahnuť posilnením kapacít a príjmacieho rámca relevantných inštitúcií, sprostredkovateľov a zamestnávateľov a zlepšením prístupu k informáciám a službám súvisiacim s uznávaním zručností a kvalifikácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

*Pre zjednodušenie a prehľadnosť tejto stránky pri odkazovaní na všetky osoby s udelenou medzinárodnou ochranou používame pojem „utečenec“ (podľa Ženevskej konvencie - osoby s udeleným azylom aj s udelenou doplnkovou ochranou).

Čítať viac

Formulár spätnej väzby


Ak nám chcete pomôcť zlepšiť webovú stránku, vyplňte tento dotazník

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close