O projektu

Skills2Work

O projektu

FromSkills2Work je digitalna platforma projekta Skills2Work, ki zagotavlja informacije za upravičence do mednarodne zaščite, predstavnike skupin migrantov, delodajalce, lokalne organe in ponudnike storitev v devetih sodelujočih državah članicah EU: Belgija, Madžarska, Irska, Italija, Nizozemska, Slovaška Republika, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo.

Namen projekta Skills2Work je spodbujati vključevanje upravičencev do mednarodne zaščite na trg dela, tako da zagovarjajo zgodnjo validacijo formalnih in neformalnih veščin in kompetenc. To se doseže s podpiranjem sprejemnega okvira in zmogljivosti ustreznih organov, posrednikov in delodajalcev ter z izboljšanjem dostopa do informacij in storitev v zvezi s priznavanjem spretnosti in kvalifikacij upravičencev do mednarodne zaščite.

Projekt poteka od januarja 2016 in se nadaljuje do decembra 2017. Projektne aktivnosti potekajo v devetih sodelujočih državah članicah EU.

Na tej spletni strani boste našli več informacij o Skills2Work.

* Upravičenec do mednarodne zaščite je oseba, ki jo je država priznala kot upravičeno do subsidiarne zaščite ali kot begunec.

Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja o tej spletni strani ali želite več informacij o projektu Skills2Work, pošljite elektronsko pošto na naslov: NLintegration@iom.int

Na tej spletni strani lahko preberete več o Skills2Work in dejavnostih IOM na Nizozemskem. Tu lahko najdete spletno stran IOM.

Newsletters Skills2Work (na voljo v angleščini)

          Issue #1, February 2016

          Issue #2, May 2016

          Issue #3, July 2016

          Issue #4, September 2016

          Issue #5, November 2016

          Issue #6, January 2017

Obrazec za povratne informacije


Da bi nam pomagali izboljšati spletno mesto, prosimo, vzemite minuto, da izpolnite anketo

 
 

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close