Europe

On this page you will find information about EU-level initiatives for refugees. The initiatives are focused on: access to the labour market, education, training and diploma and skills recognition. In the European Union many mechanisms support integration. Below you can find a list of interesting initiatives.

 
 


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projektu SKILLS2WORK

Cilj projekta Skills2Work je zagotoviti boljše pogoje za zgodnje in uspešno vključevanje oseb z mednarodno zaščito na trg dela, in sicer preko izboljšav sistema sprejema ter krepitve zmogljivosti relevantnih ustanov, ponudnikov storitev, posrednikov in delodajalcev. Skill s2Work spodbuja zgodnje vrednotenje kompetenc in na spretnostih utemeljeno poklicno usmerjanje ter omogoča dostop do informacij in storitev za prepoznavanje spretnosti.

Preberi več

Obrazec za povratne informacije


Da bi nam pomagali izboljšati spletno mesto, prosimo, vzemite minuto, da izpolnite anketo

 

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close