Partnerji Skills2Work

Projekt Skills2Work izvaja Mednarodna organizacija za migracije v devetih državah članicah Evropske unije (Belgija, Madžarska, Irska, Italija, Nizozemska, Slovaška republika, Slovenija, Španija in Združeno kraljestvo).

Projekt financira:
Evropska komisija: generalni direktorati za migracije in notranje zadeve

           
    

                     

                             
 
 
 
 
 

O projektu SKILLS2WORK

Cilj projekta Skills2Work je zagotoviti boljše pogoje za zgodnje in uspešno vključevanje oseb z mednarodno zaščito na trg dela, in sicer preko izboljšav sistema sprejema ter krepitve zmogljivosti relevantnih ustanov, ponudnikov storitev, posrednikov in delodajalcev. Skill s2Work spodbuja zgodnje vrednotenje kompetenc in na spretnostih utemeljeno poklicno usmerjanje ter omogoča dostop do informacij in storitev za prepoznavanje spretnosti.

Preberi več

Obrazec za povratne informacije


Da bi nam pomagali izboljšati spletno mesto, prosimo, vzemite minuto, da izpolnite anketo

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close