Introduction

Asylum-seekers are entitled to a work permit six months after making their asylum application, or if their asylum claim has been accepted. The permit is valid until a decision on their claim has been made at the first instance. Asylum-seekers do not have access to the labour market during the application process or following a final negative decision on their claim. If asylum seekers are granted Refugee or Beneficiary of Subsidiary Protection status, they are granted permanent working permits.

A national net of public migration centres, reception mechanisms and integration programs offer services that include basic psychosocial attention, accommodation and meals, labour orientation and information on the different support mechanisms available. There is also the possibility of requesting financial aid for non-academic professional training. Additionally, professionals in these public migration centres may offer orientation and financial aid on official skills validation procedures.

 

O projektu SKILLS2WORK

Cilj projekta Skills2Work je zagotoviti boljše pogoje za zgodnje in uspešno vključevanje oseb z mednarodno zaščito na trg dela, in sicer preko izboljšav sistema sprejema ter krepitve zmogljivosti relevantnih ustanov, ponudnikov storitev, posrednikov in delodajalcev. Skill s2Work spodbuja zgodnje vrednotenje kompetenc in na spretnostih utemeljeno poklicno usmerjanje ter omogoča dostop do informacij in storitev za prepoznavanje spretnosti.

Preberi več

Obrazec za povratne informacije


Da bi nam pomagali izboljšati spletno mesto, prosimo, vzemite minuto, da izpolnite anketo

IOM uses cookies, by using this website you consent to the use of cookies. Close